Saturday, July 16, 2011

Contoh Aktiviti Penulisan Mekanis

Penulisan mekanis menggunakan Papan Abjad. Kreatif, menarik dan sangat praktikal. Huruf-huruf besar dan kecil boleh diasingkan di Papan Abjad lain. Panduan menulis seperti garisan titik-titik huruf juga boleh dimasukkan.


Panduan membentuk huruf ditunjukkan dalam bahan ini. Murid boleh diajar menggunakan jari dahulu membentuk huruf mengikut panduan tersebut.

Memadankan huruf besar dan kecil merupakan salah satu aktiviti yang boleh dilaksanakan menggunakan bahan ini.No comments:

Post a Comment